להתקדם בעוד נדבקים בעבר על ידי קארן דיאנה מקמילן

להתקדם בעוד נדבקים בעבר על ידי קארן דיאנה מקמילן

לכל אחד מאיתנו יש רגעים בחיים שבהם עלינו להמשיך קדימה גם אם זה כואב. "קידמו קדימה בעלי החיים בניקוד שהוא מכיל שני לוחות: המאוחזים בעבר והמתגמדים בעתיד". – קרן דיאנה מקמילן